Termeni de Baza

Mai jos regasiti o lista cu termenii utilizati in politica si procedurile de confidentialitate URBAN MONKEY SRL.

 

 

Termeni de baza

Definitii

 

 

 

Anonimizare

 

Procesul de criptare sau eliminare a datelor personale dintr-o baza de date, astfel incat persoanele pe care datele le descriu, sa ramana anonime. Acest lucru se face in scopul protejarii activitatilor private ale persoanelor, pastrand in acelasi timp integritatea datelor colectate si partajate.

 

 

Publicitate comportamentala

Acțiunea de a urmări activitățile online ale utilizatorilor și apoi de a furniza reclame sau recomandări pe baza activităților urmărite.

 

 

 

 

 

Reguli corporative obligatorii

Politici de protecție a datelor cu caracter personal care sunt respectate de un operator sau procesator stabilit pe teritoriul unui stat membru pentru transferuri sau un set de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau procesator dintr-una sau mai multe țări terțe din cadrul unui grup de întreprinderi sau grup a întreprinderilor angajate într-o activitate economică comună.

 

 

 

Date biometrice

Datele personale rezultate din prelucrarea tehnică specifică referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice, care permit sau confirmă identificarea unică a acelei persoane fizice, cum ar fi imagini faciale sau date dactiloscopice.

 

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Persoana desemnată de URBAN MONKEY SRL pentru a îndeplini anumite responsabilități și funcții în ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

 

 

 

 

Consimtamant

 

Orice indicatie gratuita,specifica,informata si neechivoca a dorintelor persoanelor vizate, prin care el sau ea,printr-o declaratie sau printr-o actiune afirmativa clara, isi da acordul cu privire la prelucrarea datelor personale referitoare la el sau ea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulele Cookie

Modulele Cookie, pixel tag-urile si tehnologii similare (numite impreuna ‘cookie-uri’) sunt fisiere care contin cantitati mici de informatii care sunt descarcate in orice dispozitiv care poate fi conectat la internet – cum ar fi calculator, smartphone sau tableta – atunci cand se viziteaza o pagina de internet. Cookie-urile sunt apoi trimise inapoi la pagina care le genereaza la fiecare vizita ulterioara, sau la o alta pagina de internet care recunoaste acel cookie.

Cookie-urile permit serverelor web să țină evidența activităților browserului utilizatorului final și să conecteze solicitările web individuale într-o sesiune.

 

 

 

 

Operator de date

 

Orice entitate care are autoritate asupra prelucrarii datelor cu caracter personal. Aceasta controleaza utilizarea datelor cu caracter personal prin determinarea scopurilor de utilizare si a modului in care datele cu caracter personal vor fi prelucrate.

 

 

 

 

 

 

Procesarea datelor

 

Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmisie, diseminare sau alt mod de a face datele disponibile, alinierea sau combinarea datelor, sau blocarea, stergerea sau distrugerea datelor. Nu se limiteaza la mijloace automate.

 

 

Perioda de retentie

 

Politicile si procesele utilizate in cadrul Urban Monkey pentru determinarea perioadei de timp pentru arhivarea si stocarea datelor cu caracter personal.

 

Persoana Vizata

 

Persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

 

 

Marketing Direct

O formă de publicitate utilizata de companii pentru a comunica informații consumatorilor sai, despre un produs sau serviciu.

 

EEA

European Economic Area

(Spatiul Economic European)

 

 

Criptarea

 

 

Metoda prin care textul clar sau orice alt tip de date sunt convertite dintr-o forma lizibila intr-o versiune codificata care poate fi decodificata de o alta entitate,numai daca au acces la o cheie de decriptare..

 

 

GDPR

General Data Protection Regulation

(Regulamentul General privind Protecția Datelor)

 

 

 

 

Date genetice

Date personale referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice care oferă informații unice despre fiziologia sau starea de sănătate a acelei persoane fizice și care rezultă, în special, dintr-o analiză a unei probe biologice de la persoana fizică în cauză.

 

 

 

Date de sanatate

Date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv furnizarea de servicii medicale, care dezvăluie informații despre starea sa de sănătate.

 

 

 

Organizatie internationala

O organizație și organismele sale subordonate guvernate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este înființat de sau pe baza unui acord între două sau mai multe țări.

 

 

Adresa IP

 

O adresă unică care identifică un dispozitiv de pe Internet sau o rețea locală și care permite recunoașterea unui sistem de către alte sisteme conectate prin protocolul Internet.

 

 

 

 

Publicitate comportamentală online

 

Site-urile web sau serviciile de publicitate online care se angajează în urmărirea sau analiza, de exemplu, a termenilor de căutare, a profilurilor de browser sau de utilizator, a preferințelor, a datelor demografice, a activității online, a activității offline, a datelor despre locație și care oferă publicitate pe baza acelei urmăriri.

 

 

Date personale

Orice informatie referitoare la o persoana identificata sau identificabila. Un individ identificabil este acela care poate fi identificat, direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, filozofice, mentale, economice, culturale sau sociale..

 

 

Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal

O încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul la datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

 

 

 

 

Confidentialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal

Colectarea legilor și reglementărilor care se aplică colectării, utilizării, stocării, protecției și altor prelucrări de date cu caracter personal. Aceasta include protecția datelor, confidențialitatea, secretul bancar, legile și reglementările privind comunicațiile electronice și confidențialitatea și orice alte legi sau reglementări aplicabile în măsura în care acestea se referă la confidențialitatea datelor cu caracter personal.

 

 

 

Procesator

 

O persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism, care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.

 

 

 

 

 

 

 

Profilare

 

Orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța acelei persoane fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele , fiabilitate, comportament, localizare sau mișcări.

 

 

 

 

 

Pseudonimizarea

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat acestea nu mai pot fi atribuite unei anumite persoane vizate, fara utilizarea informatiilor suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa fie supuse masurilor tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificata sau identificabila.

 

 

 

 

 

 

Destinatar

O persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

 

 

 

 

Reprezentant

Inseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament.

 

Restrictionarea prelucrarii

 

Inseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

 

 

Categorii speciale de Date cu Caracter Personal

Categoriile speciale de date cu caracter personal includ: origine rasiala sau etnica, opinii politice, credinte religioase sau filozofice, apartenenta la sindicate, date genetice, date biometrice (pentru identificarea unica a unei persoane) si date privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala.

 

 

Autoritatea de Supraveghere

Autoritate al carei scop si functie principala este de a reglementa chestiuni legate de datele cu caracter personal.

 

 

 

Terta parte

 

O persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism diferit de persona vizata, operator, procesator si care, sub autoritatea directa a operatorului sau procesatorului, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.