GDPR Compliance

Informare parteneri - conform Regulament nr.679/2016

Societatea URBAN MONKEY SRL, cu sediul in mun. Bucuresti, Strada Sfintii Voievozi, 20-24, scara A, parter plus etaj 1, SPATIU COMERCIAL SC2, bloc 1 , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1473/25.01.2024, CUI RO49472995 (“Societatea”), doreste sa va informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul anumitor operatiuni referitoare la incheierea si executarea Contractului incheiat de catre Societate si compania al carui reprezentant / persoana de contact / angajat sunteti, in scopurile specificate mai jos.

1. Scopul si temeiurile prelucrarii

Aceasta informare se refera la calitatea dumneavoastra de reprezentant / persoana de contact/ angajat al executantului/prestatorului/agentiei si/sau furnizorului cu care Societatea are o relatie comerciala.

Societatea prelucreaza datele cu caracter personal mentionate in Sectiunea 2 de mai jos in urmatoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 

 

Scop

Temei legal

1

Incheierea si executarea contractului dintre Societate si compania al carui reprezentant / persoana de contact / angajat sunteti, si mentinerea unei relatii comerciale continue, menite sa rezolve orice problema care poate aparea in executarea contractului si prestarea serviciilor asumate de compania dumneavoastra.

Interesul legitim comun al Societatii de a desfasura o relatie comerciala prin intermediul reprezentatilor si angajatilor lor, in vederea implementarii contractului de servicii.

2

Transmiterea/divulgarea datelor cu caracter personal catre institutiile sau autoritatile publice, in masura in care este obligatoriu prin lege

Obligatie legala

3

Organizarea recuperarii debitelor, echipamentului si solutionarea oricaror situatii judiciare aflate in legatura cu executarea contractului

Interesul legitim al Societatii de a-si proteja situatia sa financiara si bunurile sale. Obligatia legala de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor juridice, judiciare sau formalitati extrajudiciare in legatura cu executarea contractului.


2. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre Societate in scopurile mentionate mai sus vor acoperi urmatoarele:

 

 

Scop

Categorii de date prelucrate

1

Incheierea si executarea contractului si desfasurarea activitatii comerciale

Nume, prenume, numar de telefon, adresa de email.

2

Transmiterea/divulgarea datelor cu caracter personal catre institutiile sau autoritatile publice, in masura in care este obligatoriu prin lege

Nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail si/sau orice alte date de identificare puse la dispozitia Societatii pe durata executarii contractului, in masura in care divulgarea acestor date de identificare este obligatorie prin lege.

3

Organizarea recuperarii debitelor, echipamentului si solutionarea oricaror situatii judiciare aflate in legatura cu executarea contractului

Nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon si/sau orice alte date de identificare puse la dispozitia Societatii pe durata executarii contractului, in masura in care divulgarea acestor date de identificare este necesara in baza interesului legitim al Societatii sau, dupa caz, obligatorie prin lege.

 

3. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea a colectat datele cu caracter personal la semnarea contractului sau in executarea acestuia de la reprezentantul legal sau titularul de proiect al companiei al carui angajat / reprezentant/persoana de contact sunteti.

 

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Societatea foloseste serviciile mai multor parteneri contractuali ( de ex. furnizori de servicii logistice, furnizori servicii paza, IT). Acesti parteneri contractuali isi desfasoara activitatea comerciala in Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite in limita obligatiilor pe care si le-au asumat fata de Societate.

Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi cu prelucrarea lor sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal in vederea realizarii serviciilor respective si, totodata, le solicitam sa nu foloseasca datele cu caracter personal in niciun alt scop. Depunem toate eforturile sa ne asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Unii dintre partenerii nostri contractuali sunt terte parti care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele in vederea indeplinirii obligatiilor lor sau in interactiunea lor cu Societatea, dupa cum ar fi societati de mentenanta tehnica, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice. 

Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor parti terte in urmatoarele situatii:

  • autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile sau activele Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba Societatii.
  • pentru indeplinirea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societatii noastre sau ale altor entitati sau persoane, dupa cum ar fi instantele de judecata
  • parti terte achizitoare, in masura in care care activitatea Societatii ar fi (total sau partial) transferata, iar datele cu caracter personal are persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentand obiectul

De asemenea, pentru scopul prelucrarii reglementat mai sus, putem furniza datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor care fac parte din grupul Urban Monkey, companii care vor fi supuse instructiunilor Societatii in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

 

5. Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal nu sunt transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”).

 

6. Durata prelucrarii

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate mai sus, si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. In situatia in care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala pentru a continua prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in prealabil, in mod corespunzator.

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele perioade de timp:

 

Scop

Durata

1

Incheierea si executarea contractului dintre Societate si compania al carui reprezentant / persoana de contact / angajat sunteti, si mentinerea unei relatii comerciale continue, menite sa rezolve orice problema care poate aparea in implementarea contractului

3 ani de la incetarea contractului incheiat cu compania al carui reprezentant / persoana de contact / angajat sunteti si pe perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societatii avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de catre legislatia fiscala si contabila/ perioada de stocare stabilita de catre Societate.


2

Transmiterea/divulgarea datelor cu caracter personal catre institutiile sau autoritatile publice, in masura in care este obligatoriu prin lege

5 ani de la incetarea contractului incheiat cu compania al carui reprezentant / persoana de contact / angajat sunteti si pe perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societatii avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de catre legislatia fiscala si contabila/ perioada de stocare stabilita de catre Societate.

3

Organizarea recuperarii debitelor, echipamentului si solutionarea oricaror situatii judiciare aflate in legatura cu executarea contractului

3 ani de la incetarea contractului incheiat cu compania al carui reprezentant / persoana de contact / angajat sunteti si pe perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societatii avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de catre legislatia fiscala si contabila/ perioada de

stocare stabilita de catre Societate.

 

7. Ce se intampla cu datele dumneavoastra cu caracter personal dupa ce prelucrarea inceteaza

Dupa momentul in care durata prelucrarii mentionata mai sus expira si Societatea nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi sterse in conformitate cu procedurile Societatii, care pot implica anonimizarea sau distrugerea.

 

8. Procesul decizional automatizat si crearea de profiluri

Datele cu caracter personal mentionate in prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusive creare de profiluri.

 

9. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatea va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

 

10. Drepturile persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

 

  1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti

posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare


in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;

  1. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
  2. Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana in momentul respectiv;
  3. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
  4. Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
  5. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
  6. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP- cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28- 30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va recomandam sa transmiteti o cerere responsabilului cu protectia datelor la adresa postala Sfintii Voievozi, 20-24, scara A, parter plus etaj 1, SPATIU COMERCIAL SC2, bloc 1, sector 1, 010966, precum si prin email la admin@urbanmonkey.ro.