Regulamentul campaniei promotionale Simona Halep Giveaway

Regulamentul campaniei promotionale Simona Halep Giveaway

Regulamentul campaniei promotionale Simona Halep Giveaway

 1. Organizatorul campaniei. Durata si locul de desfasurare

     1.1. Organizatori ai acestei campanii promotionale („Campania”) sunt Good People S.A., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, cladirile 5-6, Sector 2, Bucuresti, Romania, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” si HALEP SIMONA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul in Constanta, Strada Chiliei nr. 12, judeţul Constanta, reprezentata de Hodor Cosmin, numita in cele ce urmeaza „Influencerul”. Organizatorul si Influencerul sunt impreuna denumiti in continuare „Organizatori” si/sau „Coorganizatori”
     1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
     1.3. Campania se desfasoara in perioada 01.2023 – 16.01.2023 Dupa data incetarii Campaniei, (16.01.2023, ora 23:59) Organizatorii nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.
     1.4. Campania este organizata si se desfasoara online exclusiv pe platforma social media Instagram, pe pagina de Instagram a Influencerului.
     1.5. Instagram nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Campanie.
  1. Participantii

      2.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care au cont personal pe reteaua de social media Instagram. Nu este permisa participarea angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).
      2.2. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii declara si recunosc ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului si ca accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si inteleg ca in acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
      2.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a nu acorda premii Participantilor care incalca prevederile Regulamentului. Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului din Campanie. Organizatorii il vor informa deindata pe acel Participant, prin mesaj privat, cu privire la eliminarea sa din Campanie. 
   1. Procedura de acordare

        3.1.   In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris in continuare, 10 premii, ce constau in cate un pachet cu produse Urban Monkey in valoare comerciala de 149 de lei lei fiecare, la care se adauga TVA. Fiecare premiu este compus din cate un pachet care include urmatoarele produse: 3 Mango Punch 250ml, 6 Iron wowMan 330ml, 3 Hell’a’Berry 330ml, 6 Avo Nation 250ml, 3 shots Ghimbir 60ml, 3 shots Catina 60ml . Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 1490 lei, la care se adauga TVA.

        3.2 Premiile se vor acorda prin tragere la sorti, pe baza unui program de extragere aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana). Tragerea la sorti va fi organizata în data de 01.2023 de catre Influencer, si la extragere vor participa doar acele inscrieri în Campanie care respecta conditiile mentionate in prezentul Regulament. 
       3.3 Din baza de date a participantilor se vor extrage cei zece (10) potentiali castigatori, dupa care se vor extrage și câte doua (2) rezerve pentru fiecare castigator, in total douazeci (20) de rezerve.
       3.4. Un Participant, identificat prin contul de Instagram, sau orice alte date personale utilizate pentru inscrierea in Campanie sau transmise Organizatorilor pentru validare/ inmanarea premiului, poate castiga un singur premiu în cadrul acestei Campanii, chiar daca se poate inscrie in campanie de mai multe ori.
       3.5. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din utilizarea de catre castigatori a premiului. Modul in care castigatorii utilizeaza premiile pe care le primesc se realizeaza pe propria raspundere a acestora.
       3.6. Nici Organizatorul si nici Influencerul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi implicat in disputele cu privire la dreptul de proprietate asupra conturilor de Instagram de pe care s-au facut inscrieri in Campanie. Niciun litigiu avand ca obiect dreptul de proprietate asupra conturilor de Instagram nu va influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care respecta prevederile acestui Regulament si este declarat castigator. Din momentul in care castigatorii intra in posesia premiilor Campaniei, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea premiilor acordate.
       3.7. Premiile, asa cum sunt prezentate in Regulament, nu pot fi inlocuite cu alte obiecte si nici nu se poate acorda castigatorilor contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a primi premiul oferit de Organizatori, in conditiile descrise in prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensatie/despagubire din partea acestora.
    1. Inscrierea in Campanie. Tragerea la sorti si validarea castigatorilor

        4.1. Pentru înscriere in Campanie, participantul trebuie sa acceseze, din propriul sau cont de pe platforma de social media INSTAGRAM, pagina/contul de Instagram a Influencerului si sa raspunda printr-un comentariu la postarea / intrebarea postata de Influencer: „Tu ce planuri/rezolutii ai pentru anul 2023?”

    Participantul intelege si garanteaza ca nu va promova/nu va prezenta în mesajul postat prin care se inscrie in Campanie,  elemente  (obiecte/sunete/actiuni/etc) care:

    • incalca, in orice mod, legile aplicabile;

    • reprezinta o incalcare a drepturilor de autor sau a dreptului la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane;

    • contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate;

    • promoveaza marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;

    • contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

    • contine amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup;

    • lezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane;

    • sunt indecente, ofensatoare sau periculoase sau incalca regulile bunei cuviinte sau incita la lezarea ordinii sau linistii publice.

               

    Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorilor ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin textele / materialele postate, inclusiv dar fara limitare, drepturile de proprietate intelectuala.

    Prin participarea la Campanie, Participantul acorda Organizatorilor, asupra textelor/materialelor incarcate pentru inscrierea in Campanie, o licenta universala din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii si pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a se limita la dreptul de reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial) in vederea promovarii, in orice mediu (inclusiv, dar fara limitare, in presa scrisa, materiale publicitare tiparite sau in mediul online) a Campaniei.

    Fiecare participant poate câștiga un singur premiu în aceasta Campanie.  Participant va fi considerat persoana care se inscrie în Campanie folosind contul personal de Instagram, nu o pagina avand o identitate falsa.

         4.2. Stabilirea castigatorilor premiilor se face de catre Influencer, prin tragere la sorti ce va fi organizata în data de 01.2023. La tragerea la sorti vor participa doar acele inscrieri în Campanie care respecta conditiile de inscriere mentionate in prezentul Regulament.
        4.3. Ulterior tragerii la sorti, in termen de doua zile de la desemnarea potentialilor castigatori, acestia vor fi informati de către Organizator, prin mesaj privat prin intermediul mesageriei Instagram, cu privire la premiul castigat precum si cu privire la etapele pe care trebuie sa le parcurga in vederea validarii drept castigatori finali si in vederea intrarii in posesia premiilor. Prin intermediul unui formular securizat li se vor solicita urmatoarele datele personale: numele si prenumele, varsta, numar de telefon, adresa de livrare premiu, pentru a se efectua procesul de validare.
        4.4. In cazul in care un potential Castigator nu raspunde mesajului Organizatorului in cel mult 48 de ore de la transmiterea acestuia, este automat descalificat si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase. Aceeasi procedura de validare se va repeta pentru fiecare rezerva desemnata pentru un premiu, pana la validarea finala a unei rezerve drept castigator al acelui premiu.
        4.5. Pentru a fi validat drept Castigator, un Potential Castigator trebuie sa indeplineasca conditiile de participare la Campanie, asa cum este specificat in Art.2, iar postarea de participare a acestuia trebuie sa respecte toate cerintele detaliate in art.4.1 din prezentul regulament. De asemenea acesta trebuie sa transmita toate datele solicitate de Organizator in vederea validarii.
       4.6. In cazul in care oricare potential Castigator nu raspunde mesajului Organizatorului in termen de cel mult 48 ore, ori nu respecta conditiile de validare sau nu transmite datele sale personale necesare validarii, etc, acesta este descalificat si se va trece la contactarea si validarea rezervei. Aceeasi procedura de validare a Castigatorilor se aplica si pentru rezerve.
        4.7. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu Regulamentul Campaniei. De asemenea, Participantii castigatori isi exprima in mod expres printr-o declaratie, acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea validarii finale si livrarii premiului castigat. Declaratia semnata se va comunica catre Organizator, in format scanat, pe adresa de e-mail comunicata de catre persoana de contact din partea Organizatorului, in termen de 3 zile de la contactarea de catre aceasta. Daca nu se primeste declaratia semnata in acest interval, potentialul castigator este invalidat si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea extragerii.
        4.8. Premiile vor fi livrate la adresa comunicata de fiecare Câștigător, in timpul procesului de validare, în termen de 60 de zile lucratoare de la validare, prin intermediul unei societati de curierat sau prin reprezentantii Organizatorului si vor fi predate incheindu-se cate un proces-verbal ce va fi semnat de fiecare castigator.
        4.9. Organizatorul si/sau Influencerul va face public numele castigatorilor si denumirea premiului castigat dupa validarea finala a acestora, prin postarea acestor informatii pe site-ul urbanmonkey.ro in sectiunea “Campanii”.
     1. Limitarea raspunderii

          5.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.
          5.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
          5.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 
           5.4. Trimiterea datelor de contact de catre Participantul desemnat castigator, catre o alta adresa de contact decat cea indicata de catre reprezentantii Organizatorului la momentul comunicarii Participantului a faptului ca a fost desemnat castigator, fapt ce ar duce la neprimirea datelor de contact necesare validarii de catre Organizator;
           5.5. Inscrierile efectuate în afara perioadei de participare, așa cum este aceasta definita în cadrul art. 2.2.
      Inscrierile ce nu contin toate informatiile obligatorii, indicate in cuprinsul postarii de Campanie;
           5.6. Eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra profilului de Instagram sau de datele de contact ale participantilor;
           5.7. Orice incercare de participare la Campanie, care nu respecta mecanismul Campaniei, detaliat in prezentul Regulament;
           5.8. Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatori (ex: lipsa acuratetii datelor de contact) nu atrag raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu va fi tinut responsabil in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator sau la imposibilitatea de a intra in posesia premiului;
          5.9. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de catre furnizorii de servicii de curierat sau pentru premiile care nu ajung la destinatie sau ajung in stare deteriorata din cauza functionarii necorespunzatoare a serviciilor de curierat, din cauza comunicarii eronate a adresei de livrare de catre castigator sau din alte cauze neimputabile Organizatorilor.
          5.10. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea profilului de Instagram, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care fac imposibila contactarea sau validarea participantului si care nu sunt imputabile vreuna dintre Organizatori;
          5.11. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea-credinta a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei);
           5.12. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre Organizatori in Regulament;
           5.13. Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorii il pot exercita in mod rezonabil; Aceste circumstante se pot datora informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, ca urmare a actiunilor utilizatorilor paginii web/retelei de socializare, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor la internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de servicii de internet si/sau functionarea defectuoasa a retelei de socializare/e-mail-ului, fie in cazul Organizatorilor, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare);
          5.14. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorilor;
           5.15 Niciunul dintre Organizatori nu va fi tinut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de catre orice câștigător in legatura cu premiul castigat. Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorii nu vor fi tinuti responsabil pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului. In cazul in care participantii desemnati castigatori sufera un prejudiciu/vatamare ca urmare a utilizarii normale a premiului si din cauza unor vicii de fabricatie ale premiului, se vor adresa producatorului, potrivit informatiilor din certificatul de garantie care va insoti premiul;
            5.16. Toti Participantii la Campanie recunosc si sunt de acord ca Instagram nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre Participanti ca urmare a participarii la Campanie.
        1. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR PERSONALE

        Organizatorul - in calitate de Operator prelucreaza doar datele cu caracter personal aferente castigatorilor care sunt transmise de catre Influencer, iar Influencerul - in calitate de coorganizator, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie, cat si datale castigatorilor, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal -  Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR, in urmatoarele conditii:

         

        Scopurile prelucrarii

        Datele cu caracter personal prelucrare in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de catre Operator si Influencer, in urmatoarele scopuri:

        1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie

        2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor

        3. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate

        in cazul castigatorilor de premii cu valoare impozabila. Lipsa acestor informatii atrage

        imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

        1. Pentru furnizarea raspunsurilor la solicitarile/reclamatiile/sesizarile consumatorilor

        (participanti la campanii sau persoane ce furnizeaza date personale prin paginile de

        contact sau prin infoline) Daca persoanele care doresc sa participe si/sau castigatorii refuza sa furnizeze datele solicitate pentru inscriere si/sau validare, este imposibil ca acestia sa fie inscrisi in campanie sau validati pentru a li se acorda premiile.

        Temeiul juridic al prelucrarii datelor personale

        1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor în campanie, precum si pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).

        2. Pentru scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate – in cazul premiilor cu valoare impozabila, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.

        3. Pentru scopul furnizarii de raspunsuri/clarificari la solicitarile/cererile /reclamatiile/sesizarile consumatorilor (indiferent de canalul prin care acestea sunt inregistrate – website, linie infoline), prelucrarea opereaza in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).

        Datele prelucrate

        1. In cazul participantilor: datele vizibile in contul de Instagram

        2. In cazul participantilor desemnati castigatori: nume, prenume, numar de telefon, vârsta, adresa livrare premiu

        Perioada prelucrarii

        Modul de prelucrare

        Pentru scopul executarii campaniei promotionale, datele vor fi colectate si stocate in baza de date a participantilor care apartine Influnecerului (a persoanelor inscrise in Campanie pentru participarea la tragerea la sorti si desemnarea castigatorilor). Ulterior, datele castigatorilor vor fi transmise Organizatorului pentru validare si livrarea premiilor. Datele personale colectate sunt procesate pentru inscriere, organizarea tragerii la sorti, validarea castigatorilor, contactarea acestora, indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (daca este cazul) si trimiterea premiilor. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

        Confidentialitate

        Datele nu vor fi transferate în străinătate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi facute publice conform O.G. 99/2000 actualizata si a situațiilor în care Operatorii sunt obligați de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități.

        Drepturile persoanelor vizate

        În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul de a solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Are de asemenea dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

        Modalitati de exercitare a drepturilor

        Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta pe Organizatorul Good People SA prin e-mail transmis la adresa: privacy.goodpeople@frufru.ro. Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Influencerul prin e-mail transmis la adresa: cosmin.hodor@rots.ro si bogdan.stoica@pnsa.ro

        Politica de confidentialitate a Organizatorului Good People poate fi accesata gratuit pe https://urbanmonkey.ro/

         

        1. Contestatii si Litigii

             7.1. Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator sau de Influencer prin mesaj privat pe pagina de Instagram a Organizatorului sau pe pagina de Instagram a Influencerului, in termen de 24 de ore de la anuntarea castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
            7.2 Eventualele litigii aparute cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
            7.3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
         1. Diverse

             8.1. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.
             8.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul - expres si neechivoc - ca datele lor personale sa intre in baza de date a Influencerului, in vederea inscrierii si participarii la Campanie, iar ulteriror castigatorii vor intra in baza de data a Oraganizatorului, in scopul validarii si atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (in cazul premiilor impozabile).
             8.3. Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) - (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere.
             8.4. Organizatorii Campaniei nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, in cazul premiilor cu valoare impozabila, daca este cazul.
             8.5. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
             8.6. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
             8.7. Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei, pe website-ul urbanmonkey.ro și, la cerere, la sediul Organizatorului mentionat la art. 1.1

           

           

          Anexa 1 – Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu face parte integranta din prezentul regulament.

           

           

           

          Anexa 1 – Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu

          PROCES-VERBAL

          de validare si atribuire a premiului Campaniei promotionale

          Simona Halep Giveaway

          pe pagina de Instagram simonahalep

           

          Subsemnatul ______________________, reprezentant [  ]  -in calitate de delegat al Organizatorului  Campaniei) / reprezentant al Organizatorului, astazi, data de_____________, am validat pe domnul/doamna ______________________________, CNP ____________________ (completeaza doar castigatorii premiilor cu valoare peste 600 lei), cu domiciliul in________________________, str____________________________, bl._______, sc._______, et._____, ap.____, jud.____________________________, ca fiind castigator al unui premiu al campaniei promotionale, prin tragerea la sorti organizata in data de ____________, ce consta in _________________  in valoare de __________ lei.

          Subsemnatul________________________________, declar ca am prezentat Organizatorului documentele solicitate de acesta, si am fost validat in calitate de castigator al premiului prezentat mai sus, pe care l-am primit impreuna cu certificatul de garantie (dupa caz).

          Prin semnarea si datarea procesului-verbal, subsemnatul ______________________________________  imi dau acordul expres si neechivoc ca datele mele personale mentionate mai sus sa intre in baza de date a Organizatorului, avand ca scop validarea si  atribuirea premiilor Campaniei.

          Subsemnatul  ______________________________________  declar ca am luat cunostinta ca imi pot exercita in mod gratuit dreptul de informare, de acces, restrictionare, rectificare, stergere, dreptul la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, dreptul de a ma adresa justitiei si/sau orice alte drepturi prevazute de legislatia locala sau europeana in vigoare printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa Organizatorului prin email la adresa privacy.goodpeople@frufru.ro De asemenea, am luat cunostinta ca am dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta - A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro) - în cazul in care consider ca este incalcata confidentialitatea datelor mele personale.

          Data:                                                                                                       

          Am Predat: (nume, semnatura)                              Am Primit: (nume, semnatura)

                     

          ORGANIZATORI

          Good People S.A.                              HALEP SIMONA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

          Prin imputernicit                                                                  Prin imputernicit


          Articole mai vechi Articole mai noi