REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Stai fresh la drum cu Urban Monkey”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA. TEMA

1.1.  Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania Good People S.R.L.., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, cladirile 5-6, Sector 2, Bucuresti, Romania,  numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2.  Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.

1.3.  Campania se adreseaza clientilor/consumatorilor care intra in benzinariile OMV si se va desfasura in perioada 15.07.2020 orele 00:00 – 31.08.2020 orele 23:59. Consumatorii persoane fizice interesati sa participe se pot inscrie pe pagina URBANMONKEY din cadrul portalului Facebook, (disponibila online la adresa htpps://www.facebook.com/UrbanMonkeyRomania) si pe pagina URBANMONKEY din portalul Instagram, (disponibila online la adresa https://www.instagram.com/UrbanMonkey.juice/), procedand conform mecanismului descris in prezentul regulament.  

1.4.  Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la urmatoarea/urmatoarele adresa/adrese web: www.UrbanMonkey.ro pe durata acesteia. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmand ca orice modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora  pe site-ul mai sus mentionat.

1.5.  Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Campanie. Instagram  nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Campanie.


SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1.     La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). Participantii la aceasta Campanie sunt denumiti in cele ce urmeaza si “Utilizatori”. O persoana fizica se poate inscrie o singura data in Campanie, chiar daca detine (si-a creat) mai multe conturi in cadrul portalurilor Facebook si/sau Instagram. Nu este permisa participarea unei persoane fizice, prin inscrierea acesteia in Campanie utilizand mai mult decat un cont pe care acea persoana l-a creat in comunitatea Facebook respectiv pe Instagram.

2.2.     Campania este destinata tuturor membrilor comunitatilor Facebook si Instagram ce indeplinesc conditiile mentionate la 2.1 de mai sus, interesati sa participe la aceasta. Conturile de Facebook si Instagram ale participantilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: titularul contului sa aiba activitate in cont inainte de inceperea Campaniei si contul sa contina elemente care sa permita contactarea Utilizatorului.

2.3.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica seriozitatea conturilor participantilor si castigatorului, pentru a elimina posibilitatea fraudarii Campaniei. Decizia Organizatorului, de excludere a participantilor care nu respecta conditiile enuntate in art.2.1. si art.2.2 de mai sus, este definitiva si nu poate fi contestata.

2.4.     Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.


SECTIUNEA 3. MECANISMUL

3.1.     Pentru a participa la Campanie, persoanele interesate / Utilizatorii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

1)        Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, din benzinariile OMV participante, orice produs Urban Monkey si sa fotografieze produsul achizitionat.

2)        Sa acceseze portalul Facebook sau portalul Instagram, sa se logheze in propriul cont creat de Utilizator pe oricare dintre aceste portale si, selectand tipul de postare „publica” pentru a fi vizibila tuturor membrilor comunitatii, sa posteze fotografia pe care a realizat-o cu produsul cumparat, dand tag paginii URBANMONKEY de Facebook respectiv de Instagram (https://www.facebook.com/UrbanMonkeyRomania/ sau https://www.instagram.com/UrbanMonkey.juice/), iar in descrierea postarii sa foloseasca hashtag-ul #freshladrum. Pentru ca inscrierea sa fie valida, fotografia postata de Utilizator trebuie sa fie proprie/personala (sa nu fie preluata din terte surse), sa fie decenta, sa nu contina aspecte contrare bunelor moravuri/ordinii publice si sa nu incalce drepturile de autor si/sau conexe ale tertilor, ori dreptul la imagine al altor persoane, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a invalida inscrierile ce contin materiale fotografice care incalca prezentul Regulament.

 

3.2.     Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

 1. pentru inscrierile incomplete sau incorecte, precum si pentru cele postate  dupa data limita de desfasurare a Campaniei;
 2. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau orice disfunctionalitate a serviciilor si a portalurilor Facebook si Instagram de care Organizatorul este strain, de exemplu datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens.   

3.3.     Desemnarea castigatorului va avea loc prin tragere la sorti ce se va realiza prin intermediul aplicatiei Random.org.

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI

In cadrul acestei Campanii se acorda urmatoarele 13 premii :

 • 10 premii ce constau in cate un aparat foto instant Polaroid Snap, fiecare in valoare de 800 lei cu TVA inclus;
 • 3 premii ce constau in cate o pereche de casti wireless Skullcandy Indy, fiecare in valoare de 480 lei cu TVA inclus.

Valoarea totala a unui premiu include valoarea comerciala a acestuia la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa conform prevederilor Codului fiscal. Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul acestei Campanii, indiferent de numarul de inscrieri in Campanie pe care le-a realizat.

Valoarea comerciala a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 9.440 de lei (TVA inclus).

2.1.   Aceste premii nu pot fi inlocuite cu alte obiecte si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a primi premiul oferit de Organizator, in conditiile descrise in prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensatie/despagubire din partea Organizatorului.

 

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1.     La tragerea la sorti participa Utilizatorii care au indeplinit conditiile de inscriere. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor va avea loc in data de 10.09.2020 prin intermediul aplicatiei disponibile online pe www.random.org. Premiile se acorda in ordinea in care sunt prezentate in sectiunea 4 din prezentul regulament. Dupa extragerea celor 13 potentiali castigatori vor mai fi extrase cate doua rezerve pentru fiecare dintre acestia, la care se va apela in cazul invalidarii potentialului castigator  extras initial.

5.2.     Contul de social media al fiecarui potential castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator. Cu aceasta ocazie, va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Printr-un mesaj privat de raspuns catre pagina de social media (Facebook sau Instagram) a URBANMONKEY, pe care trebuie sa-l trimita Organizatorului in termen de maximum 48 ore de la contactarea sa, fiecare potential castigator trebuie sa confirme participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, adresa si varsta dupa ce, in prealabil, isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului.

5.3.     Netrimiterea mesajului de raspuns in termenul mentionat mai sus, neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt potential castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora, prin aceleasi proceduri de atribuire.

5.4.     Premiile vor fi livrate castigatorilor validati, prin curier, in termen de 45 de zile lucratoare de la data postarii listei cu numele castigatorilor si premiile castigate pe canalul oficial de comunicare a Campaniei de pe conturile social media URBANMONKEY (Facebook si Instagram). Pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului, fiecare potential castigator trebuie sa prezinte curierului (reprezentant al Organizatorului in procedura de validare) un act de identitate. In cazul in care se constata orice neconcordante intre datele comunicate in vederea inscrierii/validarii si cele din actul de identitate prezentat de potentialul castigator sau se constata neindeplinirea conditiilor de participare la Campanie, atunci potentialul castigator este invalidat, fara a avea dreptul la vreo despagubire din partea Organizatorului.

5.5.     In cazul in care un potential castigator este invalidat, se va apela la rezervele extrase. Daca nici rezervele nu pot fi validate conform Regulamentului, Organizatorul poate proceda la o noua tragere la sorti sau isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.

5.6.     Un premiu acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca acel castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, premiul neatribuit ramane la dispozitia Organizatorului. In cazul in care vreun castigator, din motive personale sau care nu se afla sub controlul si responsabilitatea Organizatorului, nu va primi premiul in modalitatea, in conditiile si termenul descrise in prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensatie/despagubire din partea Organizatorului.

5.7.     Premiile vor fi livrate castigatorilor prin intermediul unei firme de curierat si vor fi predate acestora incheindu-se un proces-verbal ce va fi semnat de castigatori.

 

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1.   Organizatorul - in calitate de Operator - prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal -  Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR, in urmatoarele conditii:

 

Identitatea operatorului de date

Datele transmise de participanti sunt prelucrate de Organizatorul Campaniei GOOD PEOPLE S.A., cu sediul social in B-dul Dimitrie Pompeiu 9-9A, Iride Business Park, cladirile nr. 5 si 6, sector 2, Bucuresti, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J40/6814/2005, avand codul de inregistrare fiscala RO17473763, denumita in continuare Operator.

 

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal prelucrare in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de catre Operator, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie pentru tombola
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate – in cazul castigatorilor de premii cu valoare impozabila. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.
 4. Pentru furnizarea raspunsurilor la solicitarile/reclamatiile/sesizarile consumatorilor (participanti la campanii sau persoane ce furnizeaza date personale prin paginile de contact sau prin infoline)

Daca persoanele care doresc sa participe si/sau castigatorii refuza sa furnizeze datele solicitate pentru inscriere si/sau validare, este imposibil ca acestia sa fie inscrisi in campanie sau validati pentru a li se  acorda premiile.

 

Temeiul juridic al prelucrarii datelor personale

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, precum si pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).
 2. Pentru scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate – in cazul premiilor cu valoare impozabila, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.
 3. Pentru scopul furnizarii de raspunsuri/clarificari la solicitarile/cererile/reclamatiile/sesizarile consumatorilor (indiferent de canalul prin care acestea sunt inregistrate – website, linie infoline), prelucrarea opereaza in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a)

Datele prelucrate

 1. Doar in cazul castigatorului premiului acordate prin tombola/tragere la sorti la terminarea duratei campaniei se prelucreaza urmatoarele date: nume, prenume, numar telefon, adresa livrare,  CNP

Perioada prelucrarii

 1. Datele castigatorilor se stocheaza pe o perioada prevazuta de lege pentru arhivarea inregistrarilor fiscale.

 

Modul de prelucrare

Datele personale colectate sunt procesate pentru validarea castigatorului, contactarea sa, indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si livrarea premiului. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator. Datele nu vor fi transferate în străinătate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi facute publice conform O.G. 99/2000, republicata actualizata in anul 2015 si a situațiilor în care Operatorul și/sau Imputerniciții sunt obligați de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități.

 

Drepturile persoanelor vizate

În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul de a solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Are de asemenea dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

 

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul e-mail transmis la adresa: privacy.ro@unilever.com

Politica de confidentialitate Unilever poate fi accesata gratuit pe www.unilever.ro.

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR

Numele castigatorilor vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata pe paginile de social media Facebook si Instagram URBANMONKEY controlate/administrate de Organizator, in cel mult 5 zile lucratoare de la momentul validarii acestora.

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a caror aparitie il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

9.1.  In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: GOOD PEOPLE S.A., cu sediul social in B-dul Dimitrie Pompeiu 9-9A, Iride Business Park, cladirile nr. 5 si 6, sector 2, Bucuresti. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.

9.3.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECTIUNEA 10. DIVERSE

10.1.  Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

10.2.  Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorul isi exprima acordul - expres si neechivoc - ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (in cazul premiilor impozabile). Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul Participanților, până la desemnarea căștigătorilor Campaniei, iar în cazul căștigătorilor, pentru o perioada egală cu perioada stabilită de lege privind arhivarea documentelor financiar-contabile.

10.3.  Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) - (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului o cerere prin email la adresa: privacy.ro@unilever.com.

10.4.  Campania nu e sponsorizata, sustinuta sau administrata de, sau in asociatie cu Facebook ori cu Instagram. Participantii la aceasta Campanie inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul Campaniei sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Facebook orin catre Instagram. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie, urmeaza a fi adresate conform art.9.2 de mai sus.

10.5.  Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, in cazul premiilor cu valoare  impozabila.

10.6.  Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

10.7.  Regulamentul Campaniei este publicat pe site-ul organizatorului www.UrbanMonkey.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Campaniei.

 

Anexa 1 – Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu face parte integranta din prezentul regulament.

 

  Anexa 1 – Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu

PROCES-VERBAL

de validare si atribuire a premiului

Campaniei promotionale “Stai fresh la drum cu Urban Monkey”

Subsemnatul ______________________, in calitate de reprezentant al Organizatorului  Campaniei,astazi, data de_____________, am validat pe domnul/doamna ______________________________, CNP ____________________ (completeaza doar castigatorii premiilor cu valoare peste 600 lei), cu domiciliul in________________________, str____________________________, bl._______, sc._______, et._____, ap.____, jud.____________________________, ca fiind castigator al unui premiu al campaniei promotionale, prin tragerea la sorti organizata in data de ____________, ce consta in _________________  in valoare de __________ lei.

Subsemnatul________________________________, declar ca am prezentat Organizatorului documentele solicitate de acesta, si am fost validat in calitate de castigator al premiului prezentat mai sus, pe care l-am primit.

Prin semnarea si datarea procesului-verbal, subsemnatul ______________________________________  imi dau acordul expres si neechivoc ca datele mele personale mentionate mai sus sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru extragerea castigatorilor, validare si  atribuirea premiilor Campaniei.

Subsemnatul  ______________________________________  declar ca am luat cunostinta ca imi pot exercita in mod gratuit dreptul de informare, de acces, restrictionare, rectificare, stergere, dreptul la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, dreptul de a ma adresa justitiei si/sau orice alte drepturi prevazute de legislatia locala sau europeana in vigoare printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa Organizatorului prin email la adresa privacy.ro@unilever.com. De asemenea, am luat cunostinta ca am dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta - A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro) - în cazul in care consider ca este incalcata confidentialitatea datelor mele personale

Data:                                                                                                       

Am Predat: (nume, semnatura)                                              Am Primit: (nume, semnatura)

 

 

Societatea Good People  S.A.

Prin imputernicit